Velkommen til Egernsund Frivillige Brandværns Hjemmeside
Der er hjertestarter på brandstationen, Damvej 3 [ kort ]

Sidste  Udrykning
 
04.06  15:52
Bilbrand i det fri
 

Skorstensbrand
- hvorfor opstår den

 
   
 

 


Læs hvordan du bliver brandmand.
Følg os på
Facebook
Instagram

 Foto og video fra Egernsundbroens 50 års jubilæum se mere