Udrykninger 2014

 
 Statistik  Jan.  Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Ialt
 112 alarm   1 5 4 2 5 1 2     2 1 23
 ABA alarm 1     1 1 1     1   1   6
 Indsatslederudkald             1           1
 Assistance                     1   1
 Udkald Ialt 1 1 5 5 3 6 2 2 1   4 1 31
 

Dato Kl. Mødt Foto Melding / Rapport
 
30/12 19:23 8  

Melding: Skorstensbrand hårdt tag, Sundgade 62
Alarmtype: 112
Situation: ilden var slukket af beboeren inden ankomst så ingen indsats
Hjemkomst: 19:50


17/11 14:56 7  

Melding: ABA søholm yachtcentrum 
Alarmtype: ABA
Situation: Fejlalarm ingen indsats
Hjemkomst: 15:15


14/11 10:27 5  

Melding: Tankvogns assistance til vestersotrup. 
Alarmtype: Assistance.
Situation: Fejlalarm så vi blev returneret inden ankomst. 
Hjemkomst: 10:30


13/11 02:23 7  

Melding: Brand lastbil/bus 
Alarmtype: 112
Situation: En palleløfter bag i en større kassebil havde andtændt bilen som stod i fulde flammer ved ankomst. bilen blev hurtigt slukket. 
Hjemkomst: 04:00


11/11 14:25 6  

Melding: FUH fastklemt i bil. 
Alarmtype: 112
Situation: En kabineknallert var blevet påkørt på brovej.
Vi hjalp ambulancen med at få tilskadekomne ud af bilen, samt stod for styrringen af trafikken.
Herefter fjernede vi materialer fra kørebanen samt olie og benzin.
Hjemkomst: 16:00


20/09 13:31 7  

Melding: ABA broager plejehjem. 
Alarmtype: ABA 
Situation: Fejlalarm så vi blev returneret inden ankomst. 
Hjemkomst: 13:35


02/08 15:42 8  

Melding: naturbrand. 
Alarmtype: 112
Situation: større markbrand, som var antændt af en bil der havde kørt markræs.
Da branden hurtigt bredte sig pga. lang tids tørke og kraftig vind blev både Egernsund, Broager, Ullerup og Gråsten kaldt
Branden kom hurtigt under kontrol. 
Hjemkomst: 17:45


01/08 13:35 9  

Melding: assistance med fuldt slukningstog til landbrugsredskab. 
Alarmtype: 112
Situation: Broager kunne klare situationen selv, så vi blev sendt hjem inden ankomst. 
Hjemkomst: 14:10


21/07  07:28 7  

Melding: gas ledningsbrud ej antændt
Alarmtype: 112
Situation: der var blevet gravet et gasrør over, gassen var ej antændt så vi afventede indtil gasrøret var lukket af Dong. 
Hjemkomst: 08:10


12/07 18:26 5  

Melding: assistance med fuldt slukningstog. 
Alarmtype: Assistance 
Situation: der var gået ild i et sommerhus. Broager var på stedet og vi blev indsat med et røgdykkerhold. 
Hjemkomst: 19:40


17/06 09:45 9  

Melding: brand villa/rækkehus Dyrhøj 25 Gråsten. 
Alarmtype: 112
Situation: nogle klude var selvantændt og lavet en del røg. En hurtig nabo havde ringet 112 fået en beboer ud og slukket ilden.
Så vi kontrollerede at der ikke var ild i mere og ventilerede derefter. 
Hjemkomst: 10:45


14/06 20:02 7  

Melding: brand i affaldsoplag i det fri. 
Alarmtype: 112
Situation: branden fra i torsdags var blusset op igen. Ilden blev hurtigt slået ned og dækket med sand. 
Hjemkomst: 21:30


12/06 20:40 15

Melding: naturbrand skov/plantage nybølnorvej 24b 
Alarmtype: 112
Situation: deponi bjerget brændte voldsomt, efter timers slukning blev der rekvireret en gummiged der gravede affaldet ud mens det blev slukket og til sidst overhældt med vand. Branden var så voldsom at der måtte hentes hjælp både fra Broager og ullerup brandværn. 
Hjemkomst: 02:50


12/06 11:50 11  

Melding: ABA alrunen stensigmose 8 Broager 
Alarmtype: ABA 
Situation: nogle håndværkere aktiverede ved en fejl en censor så ingen indsats. 
Hjemkomst: 12:45


05/06 23:24 9  

Melding: brand villa/rækkehus
Alarmtype: 112
Situation: brand i garage som bredte sig til hus. Vi satte ind med to røgdykkerhold samt udvendig slukning. Huset udbrændte. 
Hjemkomst: 02:47


01/06 09:23 9   Melding: brand container fiskenæsvej Gråsten
Alarmtype: 112
Situation: brand i container, der blev slukket og der blev lagt skum i containeren. 
Hjemkomst: 09:45

28/05 21:59 12  

Melding: ABA Gråsten slot.
Alarmtype: ABA
Situation: Fejlalarm på gråsten slot, så ingen indsats. 
Hjemkomst: 22:30


19/05 07:42 6

Melding: Brand i villa/rækkehus marinavej 1
Alarmtype: 112
Situation: der var brand i et affaldsdepot, som var ved at brede sig til en elkasse. Ilden blev slukket og vi refunderede til stationen. 
Hjemkomst: 09:05


03/05 14:00 10  

Melding: Brand i affald i det fri
Alarmtype: 112
Situation: der var gået brand i deponiaffald stakken på lossepladsen.
Der blev rekvireret en gravmaskine som gravede det brændende affald som blev slukket.
Til sidst blev det dækket med skum. 
Hjemkomst: 16:30


17/04 14:00 9  

Melding: Mindre forurening mindre spild. 
Alarmtype: 112
Situation: der var spildt noget diesel på Brovej ved udkørslen til sundgade.  Dieselen blev opsamlet og vejbanen spulet. 
Hjemkomst: 14:45


09/04 09:31 5   Melding: ABA Danfoss dg10
Alarmtype: ABA
Situation: Fejlalarm
Hjemkomst: 09:52

03/04 21:35 13   Melding: Bygningsbrand villa/rækkehus. Andelstværvej 3 rinkenæs
Alarmtype: 112
Situation: Der var gået ild i køkkenet, Rinkenæs havde styr på branden da vi ankom og vi hjalp med vand fra Tankbil. 
Hjemkomst: 22:20

03/04 17:39 10   Melding: natur brand 
Alarmtype: 112
Situation: Affalds afbrænding, der gik galt og bredte sig. Det var ikke så slemt så Gråsten kunne klare opgaven selv så ingen indsats. 
Hjemkomst: 18:05

03/04 07:38 5   Melding: færdselsuheld teknisk fastklemt Brovej 6320 Egernsund 
Alarmtype: 112
Situation: Ingen afgang fra station da Gråsten og Sønderborg tog sig af opgaven. 
Hjemkomst: 07:50

30/03 10:08 10 Melding: Bygningsbrand, snorom 3 6300 Gråsten 
Alarmtype: 112
Situation: Der var brand i garage som blev slukket og der blev luftet ud. 1 mand kørt på sygehuset med røgforgiftning. 
Hjemkomst: 11:45

28/03 05:46 10   Melding: containerbrand nybølnorvej losseplads
Alarmtype: 112
Situation: Der var brand i en container , det blev lagt skum over branden så det blev kvalt. 
Hjemkomst: 06:20

24/03 18:57 13   Melding: skorstensbrand brand-hårdt tag, buskmosevej 29 6300 Gråsten. 
Alarmtype: 112
Situation: Der var brand i skorsten i fyrrum, Aabenraa stigevogn blev rekvireret og Rinkenæs klarede slukningen, så ingen indsats fra Egernsund. 
Hjemkomst: 19:45

18/03 06:04 14   Melding: industribrand meget røg i halmkedel
Alarmtype: 112
Situation: Der var en kedel der var blevet meget varm og udviklet røg. Der var dog ingen flammer så ingen indsats. 
Hjemkomst: 06:31

08/03 05:11 15  

Melding: skorstensbrand hårdt tag sundgade 24
Alarmtype: 112
Situation: skorstensbrand.
Vi satte ind med røgdykkere på alle etager, samt en stigebil fra Sønderborg der satte ind på taget med røgdykkere fra egernsund. 
Hjemkomst: 07:00


22/02 16:35 12   Melding: skorstensbrand brand-hårdt tag Bredmaj 50 
Alarmtype: Skorstensbrand
Situation: skorstensbrand, branden var kvalt af beboeren i sommerhuset så ingen indsats. 
Hjemkomst: 16:55

16/01 08:25 6   Melding: brand ABA vesterdalen
Alarmtype: ABA 
Situation: Fejlalarm ingen indsats 
Hjemkomst: 08:50