Udrykninger 2010

 
 Statistik  Jan.  Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Ialt
 112 alarm 1 1 1   1         1   1 6
 ABA alarm   1 2             4     7
 Indsatslederudkald         1 1 1     1     4
 Assistance               2 1       3
 Udkald Ialt 1 2 3 0 2 1 1 2 1 6 0 1 20
 

Dato Kl. Mødt Foto Melding / Rapport

17/12 2010 21.55 11   Melding: 112 Alarm, Bygningsbrand Villa/Rækkehus, Skodsbølvej i Skodsbøl
Situation: Brand i værelse. Beboerne har fået slukket branden, da vi ankom til stedet, så efter at indsatsleder og holdleder har tjekket alt grundigt igennem, returnerer vi til stationen igen. Hjemkomst kl. 22.30  

26/10 2010 07.41 7   Melding: ABA Vesterdalen Plejehjem, Broager
Situation: Fejlalarm! Ingen indsats. Hjemkomst 08:05

20/10 2010 10.16 11   Melding: ABA Vesterdalen Plejehjem, Broager
Situation: Fejlalarm! Ingen indsats. Hjemkomst 10:35

13/10 2010 10.45 8   Melding: ABA Cathrinesminde Teglværksmuseum, Broagerland
Situation: Fejlalarm! Ingen indsats. Hjemkomst 11:15

12/10 2010 09.51 8   Melding: 112 Alarm, Skorstensbrand hårdt tag, Bredmaj i Rendbjerg
Situation: Skorstensbranden var gået ud da vi ankom og efter at have tjekket alt igennem sammen med indsatsleder og skorstensfejeren, returnerede vi til stationen. Hjemkomst kl. 10.15  

7/10 2010 19.56 14   Melding: ABA Rendbjerghjemmet
Situation: Fejlalarm! Ingen indsats. Hjemkomst 20:30

1/10 2010 15.25 14
Melding: Indsatslederudkald kørsel 1, Brovej ved Strandvej (I Egernsund)
Situation: Alvorligt trafikuheld med bil og motorcykel. Vi blev sat til at regulere trafikken samt rengøring/spuling af kørebanen efter spildt olie og kølervæske. Hjemkomst kl. 19.30

11/9 2010 23.31 9
Melding: Tankvognassistance Kørsel 1, Gammelgab på Broagerland 
Situation: Brand i bigballer, vi hjalp til med branddaskere og kørte ellers tankvognsassistance til Broager og retur til brandsted. Efter nogle timers indsats var alt slukket. Hjemkomst kl. 03.00

7/8 2010 19.19 11   Melding: Tankvognassistance Kørsel 1, Skodsbølmark
Situation: Ild i mejetærsker, aflyst inden afgang

7/8 2010 17.47 11
Melding: Tankvognsassistance Kørsel 1, Skeldevej mellem Gammelgab og Skelde på Broagerland 
Situation: Traktor helt udbrændt og ilden havde antændt ca. 10 - 15 m2 af marken ved siden af, alt var dog slukket af Skelde og Broager frivillige   
brandværn da vi nåede frem med, så vi returnerede til stationen igen. Hjemkomst kl. 18.30

17/7 2010 20.26 9

Melding: Indsatslederudkald kørsel 1, Nalmadebro i Gråsten
Situation: Brand i Villa. Gråsten og Rinkenæs var igang da vi ankom, huset var overtændt i både stueplan og på første sal. Beboeren var kommet ud, så indsatsen gik på at sikre, at branden ikke bredte sig til nabohuset, som ligger kun cirka halvanden meter fra det brændende hus. Efter et par timers indsats var branden slukket, men huset er totalt udbrændt. Hjemkomst kl. 22.45

7/6 2010 10.07 10  
Melding: Indsatslederudkald kørsel 2, Borgmester Andersens Vej / Kathrinelund Sønderborg
Situation: Pumpeassistance i Sønderborg, overfladevand pga. regn

16/5 2010 09:47 12 Melding: Indsatslederudkald kørsel 1, Marina Fiskenæs i Gråsten
Situation: Der var udbrudt brand i saunaområdet i herreomklædningen. Sprøjten og tankbilen blev sendt til bagsiden af bygningen og 2 røgdykkerhold sendt ind til eftersøgning af kælderen, 2 mand blev sat igang med overtryksventilatoren i fællesskab med Gråsten, Rinkenæs, Ullerup og Broager Frivillige Brandværn. Branden var forholdsvis hurtigt slukket, men der skete en del røgskade i de omkringliggende bygninger, ligesom ilden også ødelagde en del af saunaområdet, ingen personer kom noget til ved branden.Hjemkomst kl. 11.50

05-05-2010 18:57 13  
Melding: 112 Alarm, Naturbrand - Grøft/Skråning Brovej
Situation: Meget lille brand i grøftekant, slukket med 20 l vand fra HT. Hjemkomst kl. 19.14

11-03-2010 00:33 12 Melding: 112 Alarm, Brand i container i det fri, Havnevej
Situation: En af de nye glasfiberkupler stod i flammer da vi ankom, hurtigt slukket med HT,
og derefter fyldt med skum, for at kvæle de allersidste gløder.
Hjemkomst kl. 01:08

01-03-2010 14:22 8   Melding: ABA Rendbjerghjemmet
Situation: Udløst af håndværkere - Ingen indsats. Hjemkomst 14:44

01-03-2010 13:19 7   Melding: ABA Rendbjerghjemmet
Situation: Udløst af håndværkere - Ingen indsats. Hjemkomst 13:42

25-02-2010 22:30 14

  
Melding: 112 Alarm, bygningsbrand - Etageejendom, Havnevej i Egernsund 
Situation: Da vi ankommer er der kraftig røgudvikling fra tagkonstruktion og der sendes straks 2 røgdykkerhold ind, det viser sig at loftrummet er overtændt og det brænder igennem loftet til lejligheden nedenunder og gennem taget, der bliver hurtigt tilkaldt assistance fra Broager Frivillige Brandværn samt en stigebil fra Gråsten Frivillige Brandværn, efter kort tid er branden under kontrol. Da huset er ventileret og vi har sikret os at branden ikke kan blusse op igen, hjemvender vi til stationen og er udrykningsklar igen kl. 01.55.

22-02-2010 09:00 9   Melding:  ABA Rendbjerghjemmet
Situation:  Udløst af håndværkere - ingen indsats. Hjemkomst 09:28

02-01-2010 05:07 12  
Melding: 112 Alarm, Affaldsoplag i det fri, Nybølnorvej
Situation: Mindre brand i affaldsstak på Skodsbøl Losseplads. Hjemkomst kl. 07.00
 

tilbage